5 free credits
SMS MODUL ZA osCOMMERCE
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM
PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
CENOVNIK

SMS CENOVNIK

Bez mesečne pretplate, bez ograničenja za minimalnu potrošnju. Plaćaju se samo poruke koje se pošalju.

Cena SMSa zavisi odzemlje primaoca, izabranog tipa pošiljaoca* i iznosa uplate. Izaberite zemlju da biste bili u mogućnosti da pogledate cene slanja SMSa koristeći smsCommerce modul.TIP POŠILJAOCA

MREŽA

CENA SMSa (bez PDVa) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SISTEMSKI BROJ


senderID: +447860064066

AIA - C&W

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.500

AIA - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

All networks (notice *)

0.0060 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.160

ASM - Bluesky

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

ATG - FLOW

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.500

ATG - APUA PCS

0.0342 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.920

ATG - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

BHS - Aliv

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.800

BHS - BaTelCo

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.800

bmobile

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

BRB - C&W

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.560

BRB - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

BRB - Sunbeach C.

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.250

CAN - all networks (notice **)

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.520

Cellular One

0.0056 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.150

Chippie

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.450

Claro

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

DOM - Claro

0.0272 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.730

DOM - Orange

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.520

FLOW

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

GUM - i CAN GSM

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

GUM - IT&E W.

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

JAM - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

JAM - FLOW

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

MNP - Wave Run.

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Mobility

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.450

Open Mobile

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.650

USA - all networks (notice ***)

0.0112 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.300

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.390

VGB - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.560

SISTEMSKI BROJ


senderID: +447860064066

All networks

0.0078 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.210

CAN - all networks

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.420

USA - all networks

0.0112 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.300

SISTEMSKI BROJ


senderID: shortcode 96255

CAN - all networks

0.0060 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.160

USA - all networks (notice ****)

0.0112 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.300

ID TEKST POŠILJAOCA

na pr.: myweb.rs ?

AIA - C&W

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.500

AIA - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.540

ATG - FLOW

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.500

ATG - APUA PCS

0.0342 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.920

ATG - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

bmobile (notice *****)

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

BRB - C&W

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.560

BRB - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

BRB - Sunbeach C.

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

Cellular One

0.0056 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.150

Chippie

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.450

Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

DOM - Claro (notice ******)

0.0272 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.730

DOM - Orange (notice *******)

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.520

FLOW

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.540

JAM - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

JAM - FLOW

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

Mobility

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.450

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.650

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.390

VGB - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.560

SOPSTVENI BROJ

na pr.: +381611711111 ?

AIA - C&W

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.500

AIA - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

ATG - FLOW

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.500

ATG - APUA PCS

0.0342 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.920

ATG - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

bmobile (notice ********)

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.250

BRB - C&W

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.560

BRB - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

BRB - Sunbeach C.

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.250

Cellular One

0.0056 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.150

Chippie

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.450

Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

DOM - Claro (notice *********)

0.0272 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.730

DOM - Orange (notice **********)

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.520

FLOW

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

JAM - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

JAM - FLOW

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

Mobility

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.450

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.650

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.390

VGB - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.560


creditcard
bank
paypal
skrill

Objašnjenje:
* U samom modulu je moguće izabrati postavke koje će se koristiti za slanje SMS poruka Vašim klijentima i administratorima:
Sistemski broj - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr +420 773 985 674).
Shortcode - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr 2576).
Tekstualni ID pošiljaoca - omogućuje administratoru da izabere proizvoljan tekst, recimo ime kompanije, koji se onda pojavljuje umesto broja pošiljaoca SMSa (na pr MyShop.rs, Amazon.com itd.). Maksimalni broj oznaka je 11.
Sopstveni broj pošiljaoca - omogućuje administratoru da podesi sopstveni broj telefona koji će se prikazati klijentu kada primi SMS poruku. Klijent može uzvratiti poziv sa svog mobilnog telefona (na pr +381 611711111).

Notice
* 2way sms only for transactional SMS
** 2way sms only for transactional SMS
*** 2way sms only for transactional SMS
**** Content should be whitelisted, contact us.
***** SenderID replaced to random numeric
****** All SIDs replaced with shortcode 78500
******* All SIDs replaced with shortcode 7400
******** SenderID replaced to random numeric
********* All SIDs replaced with shortcode 78500
********** All SIDs replaced with shortcode 7400PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
osCommerce

SMS ZenCart