5 free credits
SMS MODUL ZA osCOMMERCE
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM
PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
CENOVNIK

SMS CENOVNIK

Bez mesečne pretplate, bez ograničenja za minimalnu potrošnju. Plaćaju se samo poruke koje se pošalju.

Cena SMSa zavisi odzemlje primaoca, izabranog tipa pošiljaoca* i iznosa uplate. Izaberite zemlju da biste bili u mogućnosti da pogledate cene slanja SMSa koristeći smsCommerce modul.TIP POŠILJAOCA

MREŽA

CENA SMSa (bez PDVa) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SISTEMSKI BROJ


senderID: +447860064066

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

ASM - Bluesky

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.810

BHS - BaTelCo

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

BRB - C&W

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

BRB - Digicel

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

CAN - all networks

0.0060 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.160

Cellular One

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Digicel

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Claro

0.0272 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.730

DOM - Orange

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.520

FLOW

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

GUM - i CAN GSM

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

GUM - IT&E W.

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

KNA - C&W

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

KNA - UTS

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

LCA - C&W

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

MNP - Wave Run.

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Mobility

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

PRI - all networks

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

TCA - C&W

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

TCA - Digicel

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

TCA - IslandCom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.650

TTO - bmobile

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

TTO - Digicel

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

USA - all networks (notice *)

0.0060 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.160

VCT - C&W

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.390

VGB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.820

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.560

SISTEMSKI BROJ


senderID: +447860064066

CAN - all networks

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.420

USA - all networks

0.0078 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.210

ID TEKST POŠILJAOCA

na pr.: myweb.rs ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.540

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.810

DOM - Claro (notice **)

0.0272 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.730

DOM - Orange (notice ***)

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.520

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

TTO - bmobile (notice ****)

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

TTO - Digicel

0.0484 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.300

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.390

VGB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.820

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.560

SOPSTVENI BROJ

na pr.: +381611711111 ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.810

DOM - Claro (notice *****)

0.0272 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.730

DOM - Orange (notice ******)

0.0156 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.520

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

TTO - bmobile (notice *******)

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.250

TTO - Digicel

0.0484 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.300

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.390

VGB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.820

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.560


creditcard
bank
paypal
skrill

Objašnjenje:
* U samom modulu je moguće izabrati postavke koje će se koristiti za slanje SMS poruka Vašim klijentima i administratorima:
Sistemski broj - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr +420 773 985 674).
Shortcode - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr 2576).
Tekstualni ID pošiljaoca - omogućuje administratoru da izabere proizvoljan tekst, recimo ime kompanije, koji se onda pojavljuje umesto broja pošiljaoca SMSa (na pr MyShop.rs, Amazon.com itd.). Maksimalni broj oznaka je 11.
Sopstveni broj pošiljaoca - omogućuje administratoru da podesi sopstveni broj telefona koji će se prikazati klijentu kada primi SMS poruku. Klijent može uzvratiti poziv sa svog mobilnog telefona (na pr +381 611711111).

Notice
* 2way sms only for transactional SMS
** All SIDs replaced with shortcode 78500
*** All SIDs replaced with shortcode 7400
**** SenderID replaced to random numeric
***** All SIDs replaced with shortcode 78500
****** All SIDs replaced with shortcode 7400
******* SenderID replaced to random numericPREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
osCommerce

SMS ZenCart